•   CHINESE  |
 •   ENGLISH
 • 浙江福竞技宝入口竞技宝有限公司

  技术研发

          公司致力于烷基金属系列产品的研发。正在发展三正丁基铝、三异丁基铝、三正己基铝,三正辛基铝、三正丙基铝、异丁基二氯化铝、二乙基锌和丁基锡等产品。


  IMG_4626.jpg
  IMG_4629.jpg
  IMG_4632.jpg
  IMG_4634.jpg
  IMG_4636.jpg
  IMG_4625.jpg


  Copyright © friend-chem.com 2015 All Rights Reserved . 浙江福竞技宝入口竞技宝有限公司 保留所有权 Powered By Goomay